ادامه مطلب رسالت

رسالت سامانه یاس

 1. ایجاد توسعه بهسازی و عمران فضاهای درمانی، آموزشی کشور
 2. حفظ و ارتقا و بهبود سلامت جامعه
 3. ایجاد بستر مناسب به منظور استفاده همگان از خدمات درمانی مناسب
 4. توسعه منابع انسانی مورد نیاز بخش مدیریت بهداشت و درمان
 5. سرمایه گذاری و مشارکت داخلی و خارجی در شرکت های بیمارستان های دارویی تجعیزات پزشکی درمانگاه و پلی تکنیک های تخصصی و صنایع وابسته و مدیریت راهبردی فعالیت و نظارت بر آنها مدیریت مراکز بهداشتی و درمانی آموزشی و پژوهشی
 6. سرمایه گذاری در زمینه ی تحقیقات و فن اوری در زمینه های درمانی بهداشتی دارویی تجعیزات پزشکی و صنایع وابسته
 7. تاسیس، ادغام، توسعه، انحلال و خرید و فروش واحد های بیمارستانی دارویی تجهیزات پزشکی و صنایع وابسته
 8. مشارکت مدنی با اشخاص حقیقی و حقوقی و همکاری با بیمارستان ها و مراکز درمانی برای بازسازی، ارتقا کیفیت و تجهیز و اداره و بهره برداری
 9. ارایه خدمات به بیماران دارای انواع بیمه اهم از پایه، مکمل، توریست و بیماران خارج از کشور مطابق ضوابط بخش خصوصی و غیر دولتی
 10. احداث بیمارستان، مجتمع آموزشی و درمانی و اداره آن ها طبق ضوابط قانونی و مفاد این اساسنامه
 11. تهیه و خرید لوازم پزشکی و غیر پزشکی جهت مراکز درمانی از داخل و خارج از کشور
 12. انجام خدمات حمایتی از ظریق مشارکت و سرمایه گذاری و اخذ تسهیلات ارضی و ریالی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی و انعقاد هر گونه قرارداد و عملیاتی که مستقیم و غیر مستقیم در تحقق اهداف شرکت لازم و موثر باشد
 13. مشارکت با بخش دولتی و غیر دولتی، اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تاسیس و اداره شرکت های مادر تخصصی در جهت تحقق اهداف شرکت
 14. خرید، فروش، اجاره، استیجار، تبدیل، ترهین، تملیک و تملک املاک و مستغلات به نام شرکت
 15. سرمایه گذاری در جهت آموزش و تحقیقات و اعتا بورس و شرکت در سمینارهای داخل و خارج از کشور به منظور توسعه فرهنگ مدیریت مراکز درمانی، انجام کلیه فعالیت های فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوز