جلسه آموزشی موسسات خیریه و سمن‌های سلامت استان لرستان

جلسه آموزشی موسسات خیریه و سمن‌های سلامت استان لرستان در خصوص برنامه عملیاتی ۱۳۹۷ و راه اندازی کمپین مشارکت عمومی یکشنبه ۲۹/۱۱/۹۶  در محل سالن اجتماعات معاونت اجتماعی دانشگاه برگزار شد.

جلسه آموزشی موسسات خیریه و سمن‌های سلامت استان لرستان در خصوص برنامه عملیاتی ۱۳۹۷ و راه اندازی کمپین مشارکت عمومی یکشنبه ۲۹/۱۱/۹۶  در محل سالن اجتماعات معاونت اجتماعی دانشگاه برگزار شد.

به گزارش پایگاه معاونت اجتماعی وزارت بهداشت؛ علیزاده و دکتر کریمی مدیران ادارت امور مشارکت‌های اجتماعی و خیرین و سمن‌های این معاونت ضمن تقدیر و خوشآمد به مدیران خیریه‌های و سمن‌های فعال در حوزه سلامت استان به تشریح برنامه‌های در حال تدوین و پیشنهادی جهت اجرا در سال آینده با مشارکت سمن‌ها پرداختند و خاطر نشان کردند: با مشارکت و استفاده از ظرفیت بی‌منتهای سمن‌های حوزه سلامت و حمایت‌ها معاونت اجتماعی دانشگاه قطعا مشارکت مردم در عرصه سلامت بالاتر رفته و مشکلات آن‌ها در زمینه‌های آموزشی، درمانی کاهش خواهد یافت و برنامه‌های مشارکتی و کمپین‌های خیریه اجرا خواهد شد.

در ادامه مدیران سمن‌های حاضر در جلسه پیشنهادات خود را در این زمینه اریه دادند.