×

لطفا منتظر بمانید

در حال انتقال به درگاه...

شماره موبایل را به صورت صحیح وارد کنید شما قبلا کمک کرده ابد، تشکر از کمک مجدد شما

لیست کمپین ها

کمپین ها

شما با پرداخت کمک های نقدی خود به کمپین ها می توانید کمک کنید

image
{{campaignItem.campaign.name}}

کل هزینه مورد نیاز: {{campaignItem.campaign.amountRequired}} ریال

{{campaignItem.campaign.organizer}}

کمک های جمع آوری شده تا کنون

دستگاه سی تی اسکنclose

نام مرکز : {{campaignItem.institute.name}}

شهر : {{campaignItem.institute.university.city.name}}

استان : {{campaignItem.institute.university.city.province.name}}

نام دانشگاه : {{campaignItem.university.name}}

شهر : {{campaignItem.university.city.name}}

استان : {{campaignItem.university.city.province.name}}

شهر : {{campaignItem.city.name}}

استان : {{campaignItem.city.province.name}}

استان : {{campaignItem.province.name}}

تاریخ پایان : {{campaignItem.campaign.expireDate}}

کل هزینه مورد نیاز : {{campaignItem.campaign.amountRequired}}

{{campaignItem.campaign.description}}

logo