×

لطفا منتظر بمانید

در حال انتقال به درگاه...

شماره موبایل را به صورت صحیح وارد کنید شما قبلا کمک کرده ابد، تشکر از کمک مجدد شما

لیست محصولات مورد نیاز

محصولات درمانی مورد نیاز

شما می توانید برای تهیه محصولات مورد نیاز درمانگاه ها کمک های خود را پرداخت کنید

image
{{productItem.product.name}}

قیمت محصول: {{productItem.product.price}} ریال

تعداد درخواست: {{productItem.quantity}} عدد

کل هزینه مورد نیاز: {{productItem.totalPrice}} ریال

{{productItem.institute.name}}

کمک های جمع آوری شده تا کنون

دستگاه سی تی اسکنclose

نام مرکز : {{productItem.institute.name}}

شهر : {{productItem.institute.university.city.name}}

استان : {{productItem.institute.university.city.province.name}}

قیمت محصول : {{productItem.product.price}}

تعداد: {{productItem.quantity}}

کل هزینه مورد نیاز : {{productItem.totalPrice}}

{{productItem.product.description}}

logo